Paving new road with asphalt, road construction

Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych S.A. w Kole

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. jest firmą wykonującą usługi z zakresu budowy, przebudowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg, ulic i obiektów mostowych w sposób gwarantujący spełnienie wszystkich oczekiwań Klienta i warunków realizacji kontraktów. Działalność wykonujemy w oparciu o własne obiekty, maszyny i urządzenia. W firmie została wdrożona polityka jakości zgodna ze standardami EN ISO 9001:2008 w zakresie: budowa, przebudowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg, ulic i obiektów mostowych oraz produkcja masy bitumicznej i betonu. Certyfikat został wydany w 2003 roku i potwierdzony audytem wznawiającym w 2011 roku.