Ważniejsze roboty wykonane w latach 2004-2014

 1. Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudzkiego w Koninie
 2. Przebudowa drogi powiatowej Kłodawa – Łęczyca
 3. Przebudowa drogi powiatowej Grzegorzew – Tarnówka
 4. Przebudowa drogi powiatowej Kaleń Mała – Jasieniec
 5. Przebudowa ulic Milewskiego i Dworcowej w Turku
 6. Remont ulic Waryńskiego, Kopernika i Sienkiewicza w Przedczu
 7. Przebudowa ulicy Bliznej w Kole
 8. Przebudowa ulicy Dworcowej w Babiaku
 9. Przebudowa 8,8 km dróg powiatowych
 10. Przebudowa 24,3 km dróg gminnych
 1. Budowa dróg lokalnych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej
 2. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ponętów Górny
 3. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dzierzbice
 4. Remont drogi powiatowej Dobra – Żeronice
 5. Przebudowa ulicy Poziomkowej w Sompolnie
 6. Remont ulicy gen. Bema w Przedczu
 7. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Rybno
 8. Odtworzenie nawierzchni na mostach w miejscowości Skobielice i Zawadka
 9. Przebudowa 12,7 km dróg powiatowych
 10. Przebudowa 13,6 km dróg gminnych
 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 270 – odcinek w m. Brdów (kontynuacja prac)
 2. Przebudowa drogi wojweódzkiej nr 263 – odcinek w m. Babiak (kontynuacja prac)
 3. Przebudowa drogi powiatowej Klodawa – Przedecz – Rybno
 4. Przebudowa ulicy Toruńskiej i Kolejowej w Grzegorzewie
 5. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Słowackiego, Sienkiewicza i Freudenreicha w Kole
 6. Przebudowa ulicy Polnej w Grzegorzewie
 7. Przebudowa 12,4 km dróg powiatowych
 8. Przebudowa 17,8 km dróg gminnych
 1. Konserwacja nawierzchni odcinków drogi wojewódzkiej nr 270 i 473
 2. Przebudowa ulicy Dąbskiej w Kole (Konsorcjum STRABG sp z o. o. i PRDM S.A. Koło)
 3. Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole – etap II – budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bogumiła, Mickiewicza i Poniatowskiego
 4. Modernizacja ulicy B. Chrobrego w Kole
 5. Budowa ulicy Akacjowej w Kole
 6. Remont ulicy 11 Listopada w Kłodawie
 7. Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Babiaku
 8. Przebudowa ulicy Sosnowej w Babiaku
 9. Przebudowa 10,1 km dróg powiatowych
 10. Przebudowa 23,9 km dróg gminnych
 1. Przebudowa 5,6 km drogi wojewódzkiej nr 470 Skarszew- Ceków Kolonia
 2. Przebudowa 4,6 km drogi krajowej nr 2 – odcinek Genowefa – Kościelec
 3. Ułożenie nawierzchni bitumicznych na drogach serwisowych wzdłuż budowanej autostrady A-2 na odcinku Dąbie – Wartkowice
 4. Przebudowa 8,2 km dróg powiatowych
 5. Przebudowa lub modernizacja 13,5 km dróg gminnych
 6. Remont na 11 km dróg gminnych
 1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Broniewskiego, Wojciechowskiego i Niezłomnych w Kole
 2. Przebudowa 26,3 km dróg gminnych
 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Kościelec – Białków
 2. Przebudowa drogi powiatowej Ponętów Górny – Złota
 3. Przebudowa drogi powiatowej Babiak – Kiejsze
 4. Remont drogi powiatowej Koło – Mostki
 5. Remont ulic Łęczyckiej, Toruńskiej i Targowej w Kłodawie
 6. Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kłodawie
 7. Przebudowa ulicy PCK w Kole
 8. Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego Zespołu Szkół Technicznych w Kole
 9. Przebudowa 7,2 km dróg powiatowych
 10. Przebudowa 18,6 km dróg gminnych
 1. Likwidacja przełomów na drodze wojewódzkiej nr 266 – odcinek Wierzbinek – Tomisławice
 2. Likwidacja deformacji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 – odcinek Szadów Pański – Malanów
 3. Przebudowa drogi powiatowej Kłodawa – Przedecz – Rybno (kontynuacja prac)
 4. Remont ulicy Toruńskiej w Kole
 5. Remont ulicy Leśnej i 20 Stycznia w Przedczu
 6. Usunięcie awarii na obiekcie mostowym w Ochlach
 7. Przebudowa 34 km dróg powiatowych
 8. Przebudowa 9,7 km dróg gminnych
 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 270 – odcinek w m. Brdów
 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 – odcinek w m. Babiak
 3. Przebudowa ulicy Żeromskiego w Kole
 4. Przebudowa ulicy Dworcowej w Babiaku
 5. Przebudowa ulicy Kolskiej w Grzegorzewie
 6. Przebudow ulicy Niezłomnych w Kole
 7. Budowa ulicy Leśnej w Kole
 8. Przebudowa ulicy Dębowej w Babiaku
 9. Przebudowa ulicy Jodłowej w Babiaku
 10. Przebudowa 10,4 km dróg powiatowych
 11. Przebudowa 21,7 km dróg gminnych
 1. Przebudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Konin – Paprotnia (Konsorcjum PBD S.A. Kalisz i PRDM S.A. Koło)
 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku Kościelec – Olimpia
 3. Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 263
 4. Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole – etap I
 5. Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole
 6. Przebudowa 9,7 km dróg powiatowych
 7. Przebudowa 18,1 km dróg gminnych
 1. Przebudowa 2,8 km drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Lubotyń – Mchowo
 2. Przebudowa 5,0 km dróg powiatowych
 3. Przebudowa 20 km dróg gminnych