Spółka akcyjna pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z siedzibą w Kole została zawiązana 29 czerwca 1994 r. w celu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego istniejącego pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Kole w myśl ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Osobowość prawną uzyskała 12 września 1994 r. na podstawie wpisu do rejestru handlowego pod nr RHB 827 przez Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy.

Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła z dniem 01.10.1995 roku po wcześniejszej likwidacji przedsiębiorstwa państwowego i przejęciu po nim majątku od Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania.

W grudniu 1999 r. spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Kole stała się prawnym właścicielem przedsiębiorstwa (nastąpiło przeniesienie własności).

Jest to najnowsza historia Zakładu, którego powstanie przypada na rok 1964, kiedy to utworzono Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Kole.

W roku 1975 przeprowadzono reorganizację administracji państwowej, a w jej wyniku również w drogownictwie.

Na bazie Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych utworzono Rejon Dróg Publicznych w Kole, który uległ kolejnemu przekształceniu w lipcu 1991 r.

Zarówno Powiatowy Zarząd jak i Rejon Dróg Publicznych były jednostkami gospodarki uspołecznionej, powołanymi do zarządzania i administrowania drogami jak również wykonawstwa robót od utrzymaniowych po inwestycyjne na drogach i obiektach mostowych w ciągach tych dróg.

Z dniem 01 lipca 1991 r. rozdzielono funkcję administratora od funkcji wykonawcy.

W celu wykonawstwa robót drogowo-mostowych utworzono gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Rejon Dróg Publicznych w Kole.

Od dnia 01 stycznia 1992 r. na mocy zarządzeń resortowych na bazie gospodarstwa pomocniczego utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Kole, które funkcjonowało do momentu likwidacji w celu prywatyzacji, czyli do 30 września 1995 r.

Władze Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych w Kole

ZARZĄD

mgr inż. Paweł Andrzejczak

Prezes Zarządu - Dyrektor

mgr Andrzej Białecki

Członek Zarządu

mgr Magdalena Oblizajek

Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

mgr inż. Paweł Nawrocki

Przewodniczący

mgr Hanna Andrzejak

Sekretarz

mgr Rafał Markiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Ireneusz Ugarenko

Członek Rady Nadzorczej

Orientacja na potrzeby klienta oraz nieustanne dążenie do utrzymania najwyższej jakości świadczonych usług i produkcji zostały docenione. Przedsiębiorstwo może poszczycić się następującymi certyfikatami i wyróżnieniami: